Sommerfest & Generalforsamling


årets sommerfest & general forsamling bliver afholdt
fredag den 16.09 kl 17.00
teltet stille op på fællesarealet og grillen tændes
sådan at vi efter generalforsamlingen, kan spise vores medbragte mad sammen


Askov den 05.10.2021

Referant af general forsamlingen 2021

Referat fra generalforsamlingen
Regnskab for 2020/2021

Der er nu :48 ud af 54 tilmeldt Email


Vi gerne opfordre til som mange som muligt melder sig til Email Klik her for tilmelding
og vi vil meget gerne hjælpe med tilmelding
hvis det er nødvendigt

Damhus - Grundejerforening

Grundejerforeningens navn er ”Damhus” med hjemsted i Vejen Kommune. Grundejerforeningen oprettes med hjemmel i partiel byplan nr. 14 samt deklaration tinglyst 22.07.1977 på foranledning af Vejen Kommune

Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere og lejere, ægtefæller og beboere indenfor det af partiel byplanvedtægt nr. 14 omfattede område. Det pligtige medlemsskab indestår den til enhver tid værende grundejer for.

Læs mere

Bestyrelsen

Formand

Kim Askou Hansen
Stamvejen

Damhus 11

Kasserer

Bjarne Petersen
Lomme 2

Damhus 32

Medlem

Dan Klitgaard
Lomme 1

Damhus 6

Medlem

Kurt Pedersen
Lomme 3

Damhus 60

Revisor

Lars Buch
Lomme 2

Damhus 42

Kontigent

På generalforsamlingen den 14.09.2021 blev det besluttet at fastsætte kontingent for medlemskab af grundejer foreningen til Kr.700 årligt beløbet hæves via ejendomsskattebilletten

Læs § 4

Opgaver

Grundejerforeningens opgaver er:

Grundejere

At varetage grundejerne interesser på Damhus se evt §3Vedligeholdelse er fælles området gangstier samt grønne områder se evt §15

Sommerfest

Som noget nyt afholder vi en sommer fest for hele Damhus på fælles arealet

Jule Arrangement

Grundejerforening afholder et julearragement , med Gløgg og æbleskiver hvor alle "damhuserne" store og små,kan komme og ønske hinanden en god jul

Container

Desuden bestilles der container til haveaffald 2 gang årligt - forår og efterår disse container opstilles så centralt som muligt, som med mindst muligt gene for grundejerne. Som regel bliver der placeret en container ved fællesområdet altsammen betales via kontigent