SPAM

jeg er blevet opmærksom på at Emails fra Damhus.dk ikke altid bliver modtaget hos grundejer som benytter Vejen-net.dk som Email
det vil være en fordel at forhåndsgodkende(whiteliste) alt post fra info@damhus.dk

Der er nu :44 ud af 54 tilmeldt Email


Vi gerne opfordre til som mange som muligt melder sig til Email Klik her for tilmelding
og vi vil meget gerne hjælpe med tilmelding
hvis det er nødvendigt

Askov den 11.4.2018

Nyt fra : Grundejerforeningen Damhus

Bestyrelsen har evalueret på det dialogmøde som blev afholdt i december.

Ud fra de mange tilkendegivelser og meninger som blev delt på mødet,
har bestyrelsen besluttet at der skal arbejdes for en grundejerforening med følgende arrangementer i år:

  • 18 August : "Grill selv sammen”, vi sætter borde & bænke op og tænder fælles grill som er klar fra kl. 17.00
  • 12. september: General forsamling i Askov malt børnehave kl. 19.30
  • 26. oktober : Arbejds dag på fælles arealet fra kl. 15.00- (evt. med hækklipning)
  • 26-28 oktober : Container weekend
  • 2. december : Julearrangement

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Damhus

Damhus - Grundejerforening

Grundejerforeningens navn er ”Damhus” med hjemsted i Vejen Kommune. Grundejerforeningen oprettes med hjemmel i partiel byplan nr. 14 samt deklaration tinglyst 22.07.1977 på foranledning af Vejen Kommune

Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere og lejere, ægtefæller og beboere indenfor det af partiel byplanvedtægt nr. 14 omfattede område. Det pligtige medlemsskab indestår den til enhver tid værende grundejer for.

Læs mere

Bestyrelsen

Formand

Henrik Agerbæk
Lomme 1

Damhus 10

Kasserer

Bjarne Petersen
Lomme 2

Damhus 32

Medlem

Kurt Pedersen
Lomme 3

Damhus 60

Medlem

Kim Reenberg
Stamvejen

Damhus 11

Revisor

Mogens Andersen
Lomme 2

Damhus 52

Kontigent

På generalforsamlingen den 17.09.2014 blev det besluttet at fastsætte kontingent for medlemskab af grundejer foreningen til Kr.900 årligt beløbet hæves via ejendomsskattebilletten evt §4

§ 4

Opgaver

Grundejerforeningens opgaver er:

Grundejere

At varetage grundejerne interesser på Damhus se evt §3Vedligeholdelse er fælles området gangstier samt grønne områder se evt §15

Sommerfest

Som noget nyt afholder vi en sommer fest for hele Damhus på fælles arealet

Jule Arrangement

Grundejerforening afholder et julearragement , med Gløgg og æbleskiver hvor alle "damhuserne" store og små,kan komme og ønske hinanden en god jul

Container

Desuden bestilles der container til haveaffald 2 gang årligt - forår og efterår disse container opstilles så centralt som muligt, som med mindst muligt gene for grundejerne. Som regel bliver der placeret en container ved fællesområdet altsammen betales via kontigent