Husk! : juletræs fest

Søndag den 3. december kl.16.00 kommer julemanden til Damhus.

Han vil gå rundt og samle alle de søde børn –så lyt efter hans klokke ca. kl. 16 !

Juletræet tændes og der vil være slikposer til børnene..

Traditionen tro vil blive serveret gløgg, æbleskiver og sodavand 

Alle er velkomne, (men meld jer lige til på damhus.dk)


med venlig hilsen 
Grundejerforeningen
 

 

Der er på nuværende tidspunkt: 10 husstande tilmeldt se mere her
 
 
 
 

Året på Damhus

Juletræsfest

Søndag den 3/12-23 kl 16.00

Container

uge 43 - 2023 (evt med en arbejds dag)

Generalforsamling

dato kommer

Container

Dato kommer

Askov den 27.09.2023

Referant af general forsamlingen 2023

Referat fra generalforsamlingen

Regnskab for 2022/2023

Damhus - Grundejerforening

Grundejerforeningens navn er ”Damhus” med hjemsted i Vejen Kommune. Grundejerforeningen oprettes med hjemmel i partiel byplan nr. 14 samt deklaration tinglyst 22.07.1977 på foranledning af Vejen Kommune

Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere og lejere, ægtefæller og beboere indenfor det af partiel byplanvedtægt nr. 14 omfattede område. Det pligtige medlemsskab indestår den til enhver tid værende grundejer for.

Læs mere

Bestyrelsen

Formand

Malene Østergaard
Lomme 3

Damhus 56

Kasserer

Kjeld Christensen
Lomme 2

Damhus 28

Medlem

Dan Klitgaard
Lomme 1

Damhus 6

Medlem

Kim Askou Hansen
Stamvejen

Damhus 11

Revisor

Lars Buch
Lomme 2

Damhus 42

Kontigent

På generalforsamlingen den 14.09.2021 blev det besluttet at fastsætte kontingent for medlemskab af grundejer foreningen til Kr.700 årligt beløbet hæves via ejendomsskattebilletten

 

Læs § 4

Opgaver

Grundejerforeningens opgaver er:

Grundejere

At varetage grundejerne interesser på Damhus se evt §3Vedligeholdelse er fælles området gangstier samt grønne områder se evt §15

Sommerfest

Som noget nyt afholder vi en sommer fest for hele Damhus på fælles arealet

Jule Arrangement

Grundejerforening afholder et julearragement , med Gløgg og æbleskiver hvor alle "damhuserne" store og små,kan komme og ønske hinanden en god jul

Container

Desuden bestilles der container til haveaffald 2 gang årligt - forår og efterår disse container opstilles så centralt som muligt, som med mindst muligt gene for grundejerne. Som regel bliver der placeret en container ved fællesområdet altsammen betales via kontigent