Nyt omkring Cykelstien (03-04-2021)


Vi modtaget følgende information fra kommunen:
Vejen Kommune har afsat midler til etablering af en dobbeltrettet cykelsti syd om Askov.
I den forbindelse vil vi gerne orientere om det kommende anlægsarbejde.
Anlægsarbejdet skal udføres af entreprenør Harry Andersen & Søn fra Grindsted.
Anlægsperioden vil være fra mandag den 15. marts til fredag den 13. august.
se mere her

Askov den 04.09.2020

Referant af general forsamlingen 2020

Referat fra generalforsamlingen
Regnskab for 2019/2020

Der er nu :48 ud af 54 tilmeldt Email


Vi gerne opfordre til som mange som muligt melder sig til Email Klik her for tilmelding
og vi vil meget gerne hjælpe med tilmelding
hvis det er nødvendigt

Damhus - Grundejerforening

Grundejerforeningens navn er ”Damhus” med hjemsted i Vejen Kommune. Grundejerforeningen oprettes med hjemmel i partiel byplan nr. 14 samt deklaration tinglyst 22.07.1977 på foranledning af Vejen Kommune

Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere og lejere, ægtefæller og beboere indenfor det af partiel byplanvedtægt nr. 14 omfattede område. Det pligtige medlemsskab indestår den til enhver tid værende grundejer for.

Læs mere

Bestyrelsen

Formand

Kurt Pedersen
Lomme 3

Damhus 60

Kasserer

Bjarne Petersen
Lomme 2

Damhus 32

Medlem

Henning Jeppsen
Lomme 1

Damhus 18

Medlem

Kim Reenberg
Stamvejen

Damhus 11

Revisor

Lars Buch
Lomme 2

Damhus 42

Kontigent

På generalforsamlingen den 17.09.2014 blev det besluttet at fastsætte kontingent for medlemskab af grundejer foreningen til Kr.900 årligt beløbet hæves via ejendomsskattebilletten evt §4

§ 4

Opgaver

Grundejerforeningens opgaver er:

Grundejere

At varetage grundejerne interesser på Damhus se evt §3Vedligeholdelse er fælles området gangstier samt grønne områder se evt §15

Sommerfest

Som noget nyt afholder vi en sommer fest for hele Damhus på fælles arealet

Jule Arrangement

Grundejerforening afholder et julearragement , med Gløgg og æbleskiver hvor alle "damhuserne" store og små,kan komme og ønske hinanden en god jul

Container

Desuden bestilles der container til haveaffald 2 gang årligt - forår og efterår disse container opstilles så centralt som muligt, som med mindst muligt gene for grundejerne. Som regel bliver der placeret en container ved fællesområdet altsammen betales via kontigent